Wie zijn wij?

altWij, een gemeente van zo'n 350 leden aan de Westvest 30, zijn Nederlands Gereformeerd. Waarom we zo heten heeft met (kerk)geschiedenis te maken. Daar komen we later nog wel op. Belangrijker is nu: wat doen wij in die Westvestkerk met dat vreemde figuur daar aan de gevel, boven de ingang? Dat is een meetkundig figuur met twee brandpunten. Dit figuur symboliseert de verbinding tussen ons en onze God in de hemel. Een mooi symbool voor een kerk, vinden wij. En wat daarbinnen gebeurt, 's zondags? Dan houden we, wat we met een ouderwets woord "godsdienstoefeningen" noemen. We oefenen ons dan in het dienen van God, onze hemelse Vader.

Gereformeerden zijn er al heel lang in Schiedam, al eeuwen. Eigenlijk betekent het woord "gereformeerd" hetzelfde als "hervormd"; het verschil is dan ook aan een buitenstaander bijna niet uit te leggen. Zoals het voor een buitenstaander ook moeilijk te begrijpen is wat het verschil is tussen al die verschillende soorten gereformeerden, die er ook in Schiedam zijn.

Onze gemeente is ontstaan in 1944 als Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). In het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw werd de naam Nederlands Gereformeerde Kerken ingevoerd. Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Kerken is te vinden op de landelijke website

Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerken van Alphen a/d Rijn, Barendrecht, Den Haag-Rijswijk, Havenkerk Den Haag, LisseMaassluis, Oegstgeest, Rotterdam-Alexanderpolder, Rotterdam-Overschie en Zoetermeer vormt de kerk van Schiedam een regionaal verband, Holland-Zuid genaamd. Regelmatig vinden vergaderingen plaats waar gesproken wordt over zaken van gemeenschappelijk belang. 

Centraal staat in onze gemeente het Woord van onze God, de bijbel, Zijn liefdesbrief aan de mensen. Uit deze brief wordt gepreekt door onze predikant. Dat woord "preek" klinkt u misschien wat stoffig in de oren, maar wat we 's zondags horen is bepaald niet stoffig. De bijbel wordt wel een heldere lamp genoemd, die schijnt in het donker. Preken zijn Gods lichtbundels die ons de weg wijzen in het leven, die ons helpen allerlei gevaren te ontwijken.

Behalve preken aanhoren doen we nog veel meer, zondags tijdens de diensten. We zingen liederen tot eer van God. Dat zingen gebeurt onder begeleiding van een prachtig orgel, een piano en een band. We hebben verschillende getalenteerde muzikanten in onze gemeente.
We bidden ook tot die God, voor onszelf, maar ook voor alle mensen die wij kennen, én die wij niet kennen. Want God kent iedereen, overal ter wereld; Hij heeft ons mensen immers allemaal Zelf gemaakt?

Tijdens de ochtenddienst is er een speelcrèche voor de kleinste kinderen van 0 tot 4 jaar, vanaf het begin van de kerkdienst. Ook is er voor de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) gelegenheid om naar een kindernevendienst te gaan. 

Aan de achterkant van ons gebouw hebben we ook een ingang, en wel op het adres Lange Haven 33. Die achteringang geeft toegang tot verschillende zalen waar vergaderingen worden gehouden van bijvoorbeeld allerlei bijbelstudieclubs. Ook de kerkenraad, het "bestuur" van de kerk, vergadert in een van die zalen.

Ons kerkgebouw is vrijwel de hele week in gebruik. Maar niet alleen in dit gebouw speelt zich ons gemeenteleven af. We hebben heel wat bijbelstudieclubs die bij gemeenteleden thuis bij elkaar komen.

Veel is er nog te vertellen over onze gemeente. Maar alles draait om die Ene: onze goede God, de God van de bijbel, die iedereen gelukkig wil maken, nu al, en straks nog véél meer. Híj staat bij ons centraal!