Wat geloven wij?

Geloven doe je in de kerk, zegt men.
Is dat zo? Ieder mens gelooft toch ergens in?
Zo kun je geloven in de ideeën van een politicus. Je kunt geloven in de vooruitgang van de mensen. Of in jezelf! Je gelooft dat wij van de apen afstammen of je gelooft dat er ooit vrede komt. Je gelooft dat geld of sex je gelukkig kan maken. Ieder mens gelooft ergens in.
Als het over religie gaat, zeggen veel mensen: "Ik geloof wel dat er iets is." In de kerk gaan we verder.
Wij geloven in een persoonlijke God. Want wij kunnen ons niet voorstellen, dat boven ons (personen!) een onpersoonlijke macht kan staan. Hoe kan een 'iets' een 'iemand' creëren?
Maar vooral geloven wij in God, omdat we over Hem lezen in de bijbel.

De bijbel is voor ons een onmisbaar boek. Wij lezen er thuis uit. En zondags in de kerk. En op onze bijbelstudieclubs.
Wij geloven namelijk dat God zichzelf bekend maakt via de bijbel. En via Jezus.
Toen Jezus op aarde was, konden de mensen zien hoe God is. Want Jezus is een mens, maar tegelijk God. Zo is het ook met de bijbel. Natuurlijk is hij geschreven door mensen. Maar in hun teksten ontdek je God zelf. Hij is de eigenlijke schrijver.
Dat merk je, als je let op voorspellingen die zijn uitgekomen. Of als je let op de manier, waarop over ons mensen geschreven wordt. Dat is zo anders dan in ieder willekeurig boek. Zo ontmaskerend. Het kan alléén goed komen met de mensen, leert de bijbel, als ze zich laten redden door Jezus. Zo'n vernederend en tegelijk verheffend verhaal verzint toch geen mens?

In de loop van de tijd is de bijbel op verschillende manieren uitgelegd. De belangrijkste stromingen zijn de roomse en de protestantse. Onze Nederlands Gereformeerde Kerken behoren bij die tweede. Een samenvatting van wat wij geloven is te vinden in de Heidelberger Catechismus. Dat boekje is in 1563 geschreven. 
Maar de bijbel is onze basis. Wij kunnen elkaar altijd daarop aanspreken. Ook u die dit leest kunt ons aanspreken op de bijbel. Want wat daarin staat, dat geloven wij.