Red een kind

Stichting Red een Kind

redt een kindRed een Kind helpt kinderen in nood ongeacht achtergrond, kaste, huidskleur, religie of geslacht.

Stichting Red een Kind is een christelijke organisatie, die vanuit de bijbelse visie, dat liefde de omgang met de naaste moet stempelen, kinderen wil helpen die weinig kans hebben op een menswaardig bestaan. Met name die kinderen, in die delen van de wereld, die geteisterd worden door hongersnood, rampen en persoonlijke omstandigheden van armoede, ziekte of anderszins (Mission Statement).

Red een Kind werkt samen in een noodhulpcluster met Woord & Daad, TEAR fund en ZOA Vluchtelingenzorg.

Website Red een Kind: www.redeenkind.nl


Stichting Red een Kind, Comité Schiedam

De bijbelstudieverenigingen van onze gemeente hebben het op zich genomen om de gelden, nodig voor de adoptie van ‘onze’ kinderen bijeen te brengen. Ook dragen een aantal gemeenteleden individueel bij. De verenigingen hebben 2 kinderen “geadopteerd”.

Viki Sarjerao Kadam, hij woont in Maharastra, India.

Girija Bhargava uit Andhra Pradesh, India.

Contact: Jan van Baardewijk, 010 4737887

alt

alt