Kindernevendienst

Kindernevendienst (KND) groepen 1 t/m 8

Tijdens de morgendienst is er voor de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8) gelegenheid
om naar de kindernevendienst (KND) te gaan. Dit begint net voor de preek, na het zingen van
een kinderlied.

De kinderen van de onderbouw en bovenbouw krijgen iedere week de gelegenheid om naar de KND te gaan. De bovenbouw komt tijdens de collecte terug in de dienst.

Tijdens de KND vertellen we een Bijbelverhaal, we praten erover, we bidden en doen een
verwerking. Dit kan b.v. een spel zijn of een knutselwerkje, een puzzel of een kleurplaat. Ook
wordt er gezongen of geluisterd naar muziek. Soms maken we iets voor doopouders of voor
mensen die ziek zijn.

Gezellige avonden

Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) houden we een gezellige avond op vrijdag- of zater-
dagavond voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. De avond duurt tot 19.30/20.00 uur.
De kinderen krijgen vanzelf een uitnodiging! En je mag natuurlijk altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen

NGK

Zoeken

Geef met Givt button

Vertrouwens­personen

Lees verder...